سرسره تونل دار

2,175,000 تومان

اين مجموعه قابل استفاده براي چندين كودك بصورت همزمان است

از ويژگي هاي ديگر اين مجموعه مقاوم بودن به اشعه آفتاب،براق و صيقلي بودن تمام سطوح بكار رفته ميباشد

مناسب براي كودكان بالاي 2سال